Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
4-7 stycznia 2024 roku,
w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku,
odbyła się XIII Konferencja Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ 2024.
Patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach cyklicznych wykładów wystąpił Wiesław Wasilewski z firmy BIG-POL spółka z o. o.
Mówił o kończącej się perspektywie 2014-2020,
Krajowym Planie Odbudowy (KPO) i szczególnie interesującym komponencie A.1.4.1
oraz nowej Wspólnej Wspólnej Polityce Rolnej 2023-2027 w ramach Planu Strategicznego
i innych instrumentach finansowych

nabór 1 do 30 czerwca

kto beneficjentem?
  • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą
  • osoba prawna  (w tym spółdzielnie, uznane grupy producentów rolnych, związki tych organizacji, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, uznana organizacja producentów, inne)
  • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej
  • podmioty które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatne
ma nadany numer identyfikacyjny ARiMR

jakie rodzaje przedsięwzięć?

Pierwszy nabór - 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022.

Obecnie trwa etap rozpatrywania wniosków, oraz zawierania umów.

Kto może ubiegać się o wsparcie?:
  • osoba fizyczna (pełnoletność)
  • osoba prawna
  • przedsiębiorstwo nie mająca osobowości prawnej (np spółka jawna)

Na co idzie wsparcie?