Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
W ramach nowej perspektywy finansowej w której obserwujemy radykalną zmianę logiki pozyskiwania dotacji unijnych dla mleczarstwa owocuje już pierwszymi, innymi niż Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 możliwościami, np. Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
DLA  KOGO  DOTACJA ?
Dotacja dotyczy przedsiębiorstw spełniających łącznie co najmniej 7 warunków;

Wiesław Wasilewski – konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych z firmy Big Pol. Prezentacja podczas VIX Seminarium TECHMILK 2015 "Postęp techniczny w przetwórstwie mleka" w Mikołajkach.

Obecnie faktycznie działające instalacje biogazowe w przetwórstwie spożywczym można policzyć na palcach jednej reki. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszyło się otwarcie unikalnej instalacji biogazowej, opartej na wywarze gorzelnianym w Łanach Wielkich k. Gliwic.
W przyjętych przez Radę Ministrów w 2010 r. „Kierunkach rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020” potencjał teoretyczny oszacowano na 5 mld m3 biogazu rocznie, a realny potencjał oparty na produktach ubocznych rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego szacowano na 1,7 mld m3 biogazu rocznie (850 ktoe, 35,6 PJ) – odpowiednik 1,2% w zużyciu energii finalnej.