PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje


Nabór 2010
Miejsce realizacji inwestycji: Błędów
Zakres: Rozbudowa zakładu produkcyjnego i zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń


Nabór 2010
Miejsce realizacji inwestycji: Inowrocław
Zakres: Wyposażenie zakładu w maszyny i urządzenia technologiczne

Nabór 2013
Miejsce realizacji inwestycji: Koryciny
Zakres: Uruchomienie nowej tłoczni oleju spożywczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 


Nabór 2013
Miejsce realizacji inwestycji: Stary Dzików
Zakres: Budowa budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji pelletu ze słomy wraz wyposażeniem technologicznym

 


Nabór 2013
Miejsce realizacji inwestycji: Górki Małe
Zakres: budowa przetwórni i kotłowni wraz z wyposażeniem technologicznym i środkami transportu

 


Nabór 2011
Miejsce realizacji inwestycji: Stary Dzików
Zakres: Budowa budynku przetwórstwa owoców, budynku magazynu oraz kotłowni wraz z wyposażeniem w linię technologiczną do produkcji i zagęszczania soków.