Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg

XXII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2021 jest organizowany przez Katedrę Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności Wydziału Nauki o Żywności na Uniwersytecie Warmińsko−Mazurski w Olsztynie.

W tym roku w dniach 17-18 lutego odbyło się ze względu na sytuacji epidemiczną w Polsce w formie webinarium.

Jednym z prelegentów był Wiesław Wasilewski - Prezes BIG- POL spółka z o.o.

W ramach prezentacji mówił o dotacjach w ramach PROW:

3.1 
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - dotacja uzależniona od systemów jakości
3.2 
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym - 70% dotacji
4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - 50 % dotacji
16 Współpraca - Grupa Operacyjna EPI- 50% koszty inwestycyjne, 90% koszty badań, 100% koszty ogólne
     Współpraca - Krótkie Łańcuchy Dostaw - koszty ryczałtowe

Mówił także o przyszłości:
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA 2020-2027
POLITYKA SPÓJNOŚCI
FUNDUSZ ODBUDOWY

 06 lutego 2020, w Lublinie, odbyło się IX Branżowe Spotkanie Inauguracyjne Mleczarzy Lubelszczyzny. Program spotkania obejmował: część pokazową w siedzibie Multivac Polska w Natalinie oraz część seminaryjną, która odbyła się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Etiuda w Lublinie.
O tym, z jakich funduszy unijnych będzie mogła skorzystać jeszcze branża mleczarska, opowiedział Wiesław Wasilewski z firmy Big Pol.


W dniach 21-22 listopada 2019 odbyła się konferencja Tech Food Practic zorganizowana przez firmę MARCOR przy współorganizacji firm: Polska Grupa Inżynieryjna, Kersia, ATER, GWE Pol_Bud, Big Pol – Fundusze Pomocowe, SPIRAX SARCO, FRIZO, db ENERGY, ELEKTRONIKA SA, NEUMO, ActivTek, CES, AQUAPHOR, WATERLEAU, Milk Hydrosan, DetaPTech, TRMEW Obrót.

Podczas tego panelu odbyły się dwa wykłady, w tym:
Wiesława Wasilewskiego z firmy BIG POL, pt. „Dotacje w praktyce – sposoby finansowania inwestycji”;