Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. jest to dotacja (refundacja części poniesionych kosztów) dla producentów, przetwórców min. mleka i jego przetworów posiadających unijne lub krajowe systemy jakości:
SYSTEMY UNIJNE:

XXII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2021 jest organizowany przez Katedrę Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności Wydziału Nauki o Żywności na Uniwersytecie Warmińsko−Mazurski w Olsztynie.

W tym roku w dniach 17-18 lutego odbyło się ze względu na sytuacji epidemiczną w Polsce w formie webinarium.

Jednym z prelegentów był Wiesław Wasilewski - Prezes BIG- POL spółka z o.o.

W ramach prezentacji mówił o dotacjach w ramach PROW:

3.1 
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - dotacja uzależniona od systemów jakości
3.2 
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym - 70% dotacji
4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - 50 % dotacji
16 Współpraca - Grupa Operacyjna EPI- 50% koszty inwestycyjne, 90% koszty badań, 100% koszty ogólne
     Współpraca - Krótkie Łańcuchy Dostaw - koszty ryczałtowe

Mówił także o przyszłości:
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA 2020-2027
POLITYKA SPÓJNOŚCI
FUNDUSZ ODBUDOWY