Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
Działanie:

Dla kogo?
  • Osoby fizyczne, podlegające ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, którym złożono wniosek o wsparcie
  • jest producentem rolnym - posiada grunty, etc.
  • ma nadany numer identyfikacyjny ARiMR
  •  jest pełnoletnia
Wsparcie w ramach działania to pomoc publiczna

NA CO?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. jest to dotacja (refundacja części poniesionych kosztów) dla producentów, przetwórców min. mleka i jego przetworów posiadających unijne lub krajowe systemy jakości:
SYSTEMY UNIJNE: