Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
 TECHMILK 2017

W dniach 14-17 lutego br. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się XVIII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2017, które zorganizowane zostało przez Katedrę Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Seminarium rozpoczęły trzy wykłady przedinauguracyjne, w tym wykład Wiesława Wasilewskiego, BIG-POL, „Dotacje w praktyce – aktualne możliwości”.


Kolejne możliwości pozyskania dotacji – Wiesław Wasilewski

Dla przetwórstwa spożywczego pojawi się wkrótce kolejna możliwość pozyskania dotacji na budowę, rozbudowę, modernizację obiektów związanych z przetwórstwem spożywczym i handlem hurtowym oraz na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz niezbędnej infrastruktury.

Jako koszty kwalifikowane zaliczać się będzie także m.in. budowa instalacji związanych z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu typu: kotłownia, oczyszczalnia ścieków czy inne sposoby zmniejszania emisyjności.

Do wartości dotacji zaliczać się też będzie część biurową (do 10%) oraz możliwość budowy instalacji związanych z informatyką, zarządzaniem, efektywnością funkcjonowania oraz laboratoria.

W tym roku będą dwie możliwości składania wniosków o dotacje.

Najbliższa możliwość to termin koniec marca początek kwietnia na starych zasadach, czyli na poziomie do 3 mln zł.

Prawdopodobnie w sierpniu będzie (prawdopodobnie już ostatnia) możliwość składania wniosków na dotacje dla przetwórstwa, ale już tego dużego, maksymalna suma to do 10 mln, czyli 20 mln kosztów kwalifikowanych, z czego będzie 50% zwrotu kwoty realnie poniesionej.

VI Branżowe Spotkania Inauguracyjne Mleczarzy Lubelszczyzny

31 stycznia 2017 roku w siedzibie firmy MULTIVAC w Lublinie odbyły się VI Branżowe Spotkania Inauguracyjne Mleczarzy Lubelszczyzny.Zaproszeni goście – nie tylko z Lubelszczyzny, ale też z Podlasia i Wielkopolski – mieli możliwość zapoznania się z nowymi propozycjami firmy MULTIVAC. Obejrzeli przygotowany dla nich pokaz maszyn i urządzeń w linii do pakowania, ważenia i etykietowania firmy MULTIVAC. W tym roku przygotowany został zestaw maszyn do pakowania w tacki. Podczas pokazu zapakowany został, w technologii próżniowej, przygotowany wcześniej twaróg.

 

O „Funduszach Unijnych dla branży mleczarskiej” mówił Wiesław Wasilewski z firmy Big-Pol Sp. z o.o.