Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
 Od 10 kwietnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy

Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Kolejna szansa na pieniądze z PROW dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój".

O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Wsparcie_inwestycji_w_przetwarzanie_produktow_rolnych__obrot_nimi_lub_ich_rozwoj/2017/nabor_2017/Wykaz_wykonywanych_rodzajow_dzialalnosci.pdf).

 TECHMILK 2017

W dniach 14-17 lutego br. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się XVIII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2017, które zorganizowane zostało przez Katedrę Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Seminarium rozpoczęły trzy wykłady przedinauguracyjne, w tym wykład Wiesława Wasilewskiego, BIG-POL, „Dotacje w praktyce – aktualne możliwości”.


Kolejne możliwości pozyskania dotacji – Wiesław Wasilewski

Dla przetwórstwa spożywczego pojawi się wkrótce kolejna możliwość pozyskania dotacji na budowę, rozbudowę, modernizację obiektów związanych z przetwórstwem spożywczym i handlem hurtowym oraz na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz niezbędnej infrastruktury.

Jako koszty kwalifikowane zaliczać się będzie także m.in. budowa instalacji związanych z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu typu: kotłownia, oczyszczalnia ścieków czy inne sposoby zmniejszania emisyjności.

Do wartości dotacji zaliczać się też będzie część biurową (do 10%) oraz możliwość budowy instalacji związanych z informatyką, zarządzaniem, efektywnością funkcjonowania oraz laboratoria.

W tym roku będą dwie możliwości składania wniosków o dotacje.

Najbliższa możliwość to termin koniec marca początek kwietnia na starych zasadach, czyli na poziomie do 3 mln zł.

Prawdopodobnie w sierpniu będzie (prawdopodobnie już ostatnia) możliwość składania wniosków na dotacje dla przetwórstwa, ale już tego dużego, maksymalna suma to do 10 mln, czyli 20 mln kosztów kwalifikowanych, z czego będzie 50% zwrotu kwoty realnie poniesionej.