Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. jest to dotacja (refundacja części poniesionych kosztów) dla producentów, przetwórców min. mleka i jego przetworów posiadających unijne lub krajowe systemy jakości:
SYSTEMY UNIJNE:
 • ChNP - chronione nazwy pochodzenia
 • ChOG – chronione oznaczenia geograficzne
 • GTS – gwarantowana tradycyjna specjalność
a także dla systemu ochrony nazw pochodzenia i  oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich oraz ROLNICTWO EKOLOGICZNE.
 SYSTEMY KRAJOWE:
 • IP - Integrowana produkcja
 • JT  -  Jakość i Tradycja
 • QMP
 • PQS
 • QAFP
  • tuszki, elementy i mięso z kurczaka i młodej polskiej gęsi owsianej
  • kulinarne mięso wieprzowe
  • wędliny
Planowany nabór - listopad 2019

Maksymalna kwota dotacji (70%) dotyczy wielkości do 2,5 mln złotych netto kosztów kwalifikowanych.
Podmioty spółdzielcze mogą realizować kampanię reklamowa samodzielnie a inne podmioty muszą tworzyć grupy producentów (NIE Grupy Producenckie) poprzez czasowe konsorcja czy inne cywilno-prawne formy prawne.
W tym działaniu NIE MA ograniczenia co do wielkości podmiotu który może skorzystać z dotacji.

W dniach 12-15 lutego 2019, w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się XX Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka – TECHMILK 2019”.
Podczas seminarium uczestnicy wysłuchali wykładów zaproszonych gości, w tym wykładu Wiesława Wasilewskiego z firmy BIG-POL Sp. z o.o. pt. „ „Dotacje w praktyce – ostatnie możliwości i co dalej?”

W dniach 10-13 stycznia 2019, w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku, odbyła się Konferencja Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ 2019. Tematem tegorocznej konferencji były „Szanse i zagrożenia dla mleczarstwa w 2019 roku”. Wiesław Wasilewski, prezes Zarządu BIG-POL Sp. z o.o., pt. „Ostatnie możliwości i co dalej? – Dotacje w praktyce”.