Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
nabór 1 do 30 czerwca

kto beneficjentem?
 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą
 • osoba prawna  (w tym spółdzielnie, uznane grupy producentów rolnych, związki tych organizacji, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, uznana organizacja producentów, inne)
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej
 • podmioty które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatne
ma nadany numer identyfikacyjny ARiMR

jakie rodzaje przedsięwzięć?

Pierwszy nabór - 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022.

Obecnie trwa etap rozpatrywania wniosków, oraz zawierania umów.

Kto może ubiegać się o wsparcie?:
 • osoba fizyczna (pełnoletność)
 • osoba prawna
 • przedsiębiorstwo nie mająca osobowości prawnej (np spółka jawna)

Na co idzie wsparcie?

Działanie:

Dla kogo?
 • Osoby fizyczne, podlegające ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, którym złożono wniosek o wsparcie
 • jest producentem rolnym - posiada grunty, etc.
 • ma nadany numer identyfikacyjny ARiMR
 •  jest pełnoletnia
Wsparcie w ramach działania to pomoc publiczna

NA CO?