Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
W obecnie dostępnych programach unijnych niewiele jest możliwości wsparcia działań promocyjnych i reklamowych. To jakże istotne zadanie dla prawidłowego funkcjonowania biznesu spożywczego traktowane jest raczej jako zadanie własne lub oparte na środkach krajowych. Dlatego też jedna z niewielu, ciekawych możliwości uzyskania wsparcia UE wymaga bliższego omówienia.

Dla kogo wsparcie?
Działanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach nowego PROW, pomimo dosyć zawiłego tytułu, jest chyba najbardziej atrakcyjnym środkiem wsparcia sprzedaży skierowanym do firm przetwórstwa spożywczego działających w formie spółdzielni lub grupie podmiotów (np. konsorcjum).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2017 roku - otwórz harmonogram
Euromlecz 2017 - Dotacje Unijne - aktualne możliwości


W dniach 3-6 stycznia 2017 roku, w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku, odbyła się Konferencja Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ 2017. Tematem tegorocznej konferencji były „Szanse i zagrożenia dla mleczarstwa w 2017 roku”. "Dotacje Unijne – aktualne możliwości” to temat wystąpienia Wiesława Wasilewskiego, prezesa Zarządu firmy BIG-POL Sp. z o.o.