Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg

Podczas V Branżowego Spotkania Inauguracyjnego Mleczarzy Lubelszczyzny, które odbyło się 2 lutego 2016 w siedzibie firmy MULTIVAC w Lublinie, Wiesław Wasilewski mówił o „Funduszach Unijnych 2014-2020” ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”.

Nie ustają emocjonalne dyskusje o sposobie i wysokości wsparcia kosztów wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, a tymczasem nastąpiła zmiana logiki udzielania wsparcia publicznego inwestycjom je wykorzystującym.

Wykład Wiesława Wasilewskiego z firmy Big-Pol pt. „Praktyczne aspekty pozyskania dotacji unijnych dla dużego, średniego i małego mleczarstwa" wygłoszony podczas Konferencji Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ 2016 zatytułowanej „Szanse i zagrożenia dla mleczarstwa w 2016 roku”, która odbyła się w dniach 3-6 stycznia 2016, w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku.