Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg

Pomimo czasowej dekoniunktury w produkcji, przetwórstwie i handlu hurtowym mleka obserwujemy nadal niemalejące zainteresowanie inwestycjami z udziałem pomocy publicznej. Możliwości pozyskania dotacji z różnych programów unijnych które dopuszcza nowa perspektywa finansowa powoduje sytuację w której polskie mleczarstwo może wybierać pomiędzy różnymi możliwościami wsparcia, niekoniecznie istniejącymi tylko w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spróbujmy przybliżyć kilka najciekawszych.
DUŻE MLECZARSTWO
Wśród niewielu możliwości dotacyjnych jakie obejmują duże firmy mleczarskie (powyżej 250 osób zatrudnienia i 50 mln EURO sumy bilansowej) na uwagę zasługują dwa działania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska:

Wiesław Wasilewski przedstawia możliwości uzyskania dotacji na inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przewidywany termin składania wniosków - listopad 2016

Wiesław Wasilewski przedstawia możliwości uzyskania dotacji na inwestycje dla dużych przedsiębiorstw. Termin składania wniosków jest krótki