Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg

W rozmowach z kadrą kierowniczą branży mleczarskiej często pada argument typu: Jak byłaby należyta reklama czy promocja to sprzedaż naszych wyrobów byłaby zdecydowanie większa – niestety nie stać nas na tak wielkie wydatki. Częste podejmowanie przez mleczarzy takich tematów sprowokowało mnie do przeanalizowania możliwości pozyskania dotacji unijnych czy pomocy publicznej do tego typu przedsięwzięć i próby usystematyzowania takich możliwości.

 Do 30 grudnia 2015 r. przetwórcy mleka oraz firmy, które zajmują się obrotem produktami mleczarskimi, będą mieli możliwość składania wniosków pomocowych w ramach nowego PROW 2014-2020 Działanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

Nowy PROW 2014-2020
Jeszcze w tym roku przetwórcy mleka oraz handel hurtowy artykułami nabiałowymi będą mogli składać wnioski o dotację w ramach nowego PROW 2014-2020. Już 17 sierpnia do społecznych konsultacji przekazano projekt Rozporządzenia regulującego zasady uzyskania pomocy dla działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (kontynuacja „Zwiększania wartości dodanej …”).