Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
Niewiele jest możliwości zdobycia dofinasowania dla obszaru promocji i reklamy produktów spożywczych. Taka okazja i to jako nieliczna wydarzy się jeszcze w tym roku za sprawą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Wysokość dotacji wynosi aż 70%, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 2,5 mln PLN.
Nazwa działania sugeruje pośrednio że z dotacji mogą skorzystać tylko Grupy Producenckie, nic bardziej mylnego, ustawodawca pod tą nazwą rozumie grupy (zespoły) producentów które wspólnie prowadzą działania informacyjne i promocyjne. Wyjątkiem jest spółdzielczość (także mleczarska) która o środki może ubiegać się samodzielnie, pozostałe podmioty powinny tworzyć spółki celowe np. cywilne lub konsorcja (oparte na umowach cywilno-prawnych).

"Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" obejmujące wsparcie akcji w zakresie informacji i promocji produktów wysokojakościowych podejmowanych przez uczestników systemów jakości.
Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu, którego członkowie uczestniczą w wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi wytwarzanego w ramach systemów jakości, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013.