Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
Działanie:

Dla kogo?
  • Osoby fizyczne, podlegające ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, którym złożono wniosek o wsparcie
  • jest producentem rolnym - posiada grunty, etc.
  • ma nadany numer identyfikacyjny ARiMR
  •  jest pełnoletnia
Wsparcie w ramach działania to pomoc publiczna

NA CO?
1. Wdrożenie rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0:
zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania  oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, oprogramowania, zakupu patentów i licencji
- czujniki/sensory:
 meteorologiczne: automatyczne stacje pogodowe, zdalne czujniki wilgotności i temp powietrza z transmisją radiową
 wilgotności gleby: pojemnościowe FDR lub TDR, tensometry cyfrowe, czujniki opornościowe
 lokalizacji: czujniki oparte na GPRS lub GPS ze wspomaganiem RTK/RTN, systemy autonomicznego sterowania pojazdem po zadanych ścieżkach
 biosensory: czujniki wykrywające antygeny wybranych patogenów w hodowlach akwakultury, czujniki wykrywające antygeny patogenów w intensywnym chowie zwierząt, czujniki wykrywające zarodniki patogenów roślin uprawnych oraz feromony szkodników
optyczne: czujniki nadziemne NDVI, czujniki termalne wykrywające zwierzęta z gorączką w hodowlach zamkniętych, czujniki do identyfikacji choró i szkodników, kamery multispektralne do dronów rozpoznawczych umożliwiające monitoring stanu pól
operacyjne do maszyn - czujki umożliwiające cyfryzację parku maszynowego: pomiar zużycia paliwa,, czujniki NDVI wraz z systemem sterującym rozsiewaczem

systemy wspierania decyzji (DSS)-
 nawodnienie: systemy wyposażone w bezprzewodową sieć czujników wilgotności gleby WSN
 nawożenie: systemy bazujące na analizie gleby (zasobność) strefowaniu (teledetekcja satelitarna lub lotnicza, poparta badaniem gleb)

systemy zarządzania gospodarstwem (FMS): przeznaczone do kompleksowego zarządzania gospodarstwem

roboty i coboty - urządzenia sterowanie zdalnie lub całkowicie autonomicznie, m.in do siewu i ozsiewania, ciągniki autamtyczne, do odchwaszczania upraw  warzywniczych, maszyny robotyczne do zbioru owoców

zdalne systemy wykonawcze - systemy wykonujące pracę, sterwane przez operatora lub autmatycznie przez DSS lub FMS. - np zawory w nawodnieniach, działka soniczne do rozpędzania chmur, wiatraki przeciwmrozowe

drony rozpoznawcze  - drony wyposażone w kamery specjalistyczne np do mapowania wigoru roślin

drony wykonawcze - drony realizujące aplikacje środków czynnych według rolnictwa precyzyjnego

systemy ulepszające starsze rozwiązania - np. sterowniki GPS do traktorów, sterowniki zaworów - umożliwienie zastosowania najnowszych technologii na starszych maszynach

maszyny współpracujące z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa - maszyny wyposażone w funkcje przewodowej lub bezprzewodowej wymiany danych lub sterowanie 


2. koszty ogólne związane z realizacją przedsięwzięcia (nie więcej niż 10% kosztów przedsięwzięcia)


POZIOMY WSPARCIA:

80 % kosztów:
produkcja ekologiczna
młodzi rolnicy (do 40 lat)

65% pozostali rolnicy

LIMITY WSPARCIA:

200 000 zł
nie mniej niż 15000 zł

SKŁADANIE WNIOSKU:

za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji