Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg

Nabór 2013
Miejsce realizacji inwestycji: Koryciny
Zakres: Uruchomienie nowej tłoczni oleju spożywczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą