Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg

Wiesław Wasilewski przedstawia możliwości uzyskania dotacji na inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przewidywany termin składania wniosków - listopad 2016

Wiesław Wasilewski przedstawia możliwości uzyskania dotacji na inwestycje dla dużych przedsiębiorstw. Termin składania wniosków jest krótki

Wiesław Wasilewski mówi o dodatkowych opłatach związanych z kosztami wytwarzania produktów mleczarskich, które zostaną wprowadzone: prawo wodne, ustawa o efektywności energetycznej, energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych

Przegląd mleczarski Numer: 3/2016

Jedną z nowości z jaką muszą się zmierzyć przetwórcy w ramach naborów wniosków w działaniu 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój„ w nowym PROW jest konieczność przeprowadzenia na nowych zasadach Postępowań ofertowych dla WSZYSTKICH dostaw, usług i robót budowlanych oraz kosztów ogólnych o wartości przekraczającej 20 tyś złotych netto (poprzednio 100 tyś zł). Ponieważ zdecydowanie zaostrzono kryteria postępowania oraz nałożono kary za ujawnione nieprawidłowości praktycznie Postępowanie ofertowe można nazwać małym przetargiem publicznym.