NOWY NABÓR 2018

 Od 10 kwietnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy
27 grudnia 2017 r. ogłoszony został termin i zasady przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z 2016 r. poz. 1191 i 1750 oraz z 2017 r. poz. 475 i 1245).

Treść przedmiotowego rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poniżej).

Czytaj więcej...

TECHMILK 2018

Warsztaty „Woda- drogie czy tanie medium w przemyśle?”
W dniach 6-9 lutego 2018, w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się XIX Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka – TECHMILK 2018”.
Pierwszego dnia trwania seminarium uczestnicy wysłuchali wykładów zaproszonych gości, w tym wykładu Wiesława Wasilewskiego z firmy BIG-POL Sp. z o.o. pt. „Dotacje w praktyce – ostatnie konkursy”

Czytaj więcej...

Warsztaty „Woda- drogie czy tanie medium w przemyśle?”

Warsztaty „Woda- drogie czy tanie medium w przemyśle?”
W dniach 29-30 listopada 2017, w Hotelu Zamek Gniew w Gniewie, odbyły się Warsztaty TechFood Practic z zakresu optymalnego zużycia wody i jej recyrkulacji w zakładzie. Podczas Warsztatów przedstawione zostały praktyczne przykłady oszczędności zużycia wody począwszy od jej ujęcia, poprzez produkcję, na oczyszczaniu ścieków kończąc.
Kompleksowość warsztatów dopełniła obecność firmy BIG POL – Fundusze Pomocowe, której przedstawiciele udzielili informacji odnośnie możliwych źródeł finansowania inwestycji oszczędzających media.

Na zakończenie Warsztatów Wiesław Wasilewski z firmy BIG POL omówił gospodarkę wodno-ściekową w przetwórstwie spożywczym i możliwości jej dofinansowania z Funduszy Unijnych.

Czytaj więcej...

Od 10 kwietnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy

 Od 10 kwietnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy

Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Kolejna szansa na pieniądze z PROW dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój".

O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Wsparcie_inwestycji_w_przetwarzanie_produktow_rolnych__obrot_nimi_lub_ich_rozwoj/2017/nabor_2017/Wykaz_wykonywanych_rodzajow_dzialalnosci.pdf).

Czytaj więcej...