Aktualności
images/banners/dotacje/europe1.jpg
 Od 10 kwietnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy

W dniu 2 sierpnia 2017 r. ARiMR ogłosiła kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w naborze przeprowadzonym w terminie 10 kwietnia - 9 maja 2017 r.

 Od 10 kwietnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy

Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Kolejna szansa na pieniądze z PROW dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój".

O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Wsparcie_inwestycji_w_przetwarzanie_produktow_rolnych__obrot_nimi_lub_ich_rozwoj/2017/nabor_2017/Wykaz_wykonywanych_rodzajow_dzialalnosci.pdf).

Kolejne możliwości pozyskania dotacji – Wiesław Wasilewski

Dla przetwórstwa spożywczego pojawi się wkrótce kolejna możliwość pozyskania dotacji na budowę, rozbudowę, modernizację obiektów związanych z przetwórstwem spożywczym i handlem hurtowym oraz na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz niezbędnej infrastruktury.

Jako koszty kwalifikowane zaliczać się będzie także m.in. budowa instalacji związanych z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu typu: kotłownia, oczyszczalnia ścieków czy inne sposoby zmniejszania emisyjności.

Do wartości dotacji zaliczać się też będzie część biurową (do 10%) oraz możliwość budowy instalacji związanych z informatyką, zarządzaniem, efektywnością funkcjonowania oraz laboratoria.

W tym roku będą dwie możliwości składania wniosków o dotacje.

Najbliższa możliwość to termin koniec marca początek kwietnia na starych zasadach, czyli na poziomie do 3 mln zł.

Prawdopodobnie w sierpniu będzie (prawdopodobnie już ostatnia) możliwość składania wniosków na dotacje dla przetwórstwa, ale już tego dużego, maksymalna suma to do 10 mln, czyli 20 mln kosztów kwalifikowanych, z czego będzie 50% zwrotu kwoty realnie poniesionej.

 TECHMILK 2017

W dniach 14-17 lutego br. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się XVIII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2017, które zorganizowane zostało przez Katedrę Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Seminarium rozpoczęły trzy wykłady przedinauguracyjne, w tym wykład Wiesława Wasilewskiego, BIG-POL, „Dotacje w praktyce – aktualne możliwości”.


VI Branżowe Spotkania Inauguracyjne Mleczarzy Lubelszczyzny

31 stycznia 2017 roku w siedzibie firmy MULTIVAC w Lublinie odbyły się VI Branżowe Spotkania Inauguracyjne Mleczarzy Lubelszczyzny.Zaproszeni goście – nie tylko z Lubelszczyzny, ale też z Podlasia i Wielkopolski – mieli możliwość zapoznania się z nowymi propozycjami firmy MULTIVAC. Obejrzeli przygotowany dla nich pokaz maszyn i urządzeń w linii do pakowania, ważenia i etykietowania firmy MULTIVAC. W tym roku przygotowany został zestaw maszyn do pakowania w tacki. Podczas pokazu zapakowany został, w technologii próżniowej, przygotowany wcześniej twaróg.

 

O „Funduszach Unijnych dla branży mleczarskiej” mówił Wiesław Wasilewski z firmy Big-Pol Sp. z o.o.