Aktualności
images/banners/dotacje/europe1.jpg
Kolejne możliwości pozyskania dotacji – Wiesław Wasilewski

Dla przetwórstwa spożywczego pojawi się wkrótce kolejna możliwość pozyskania dotacji na budowę, rozbudowę, modernizację obiektów związanych z przetwórstwem spożywczym i handlem hurtowym oraz na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz niezbędnej infrastruktury.

Jako koszty kwalifikowane zaliczać się będzie także m.in. budowa instalacji związanych z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu typu: kotłownia, oczyszczalnia ścieków czy inne sposoby zmniejszania emisyjności.

Do wartości dotacji zaliczać się też będzie część biurową (do 10%) oraz możliwość budowy instalacji związanych z informatyką, zarządzaniem, efektywnością funkcjonowania oraz laboratoria.

W tym roku będą dwie możliwości składania wniosków o dotacje.

Najbliższa możliwość to termin koniec marca początek kwietnia na starych zasadach, czyli na poziomie do 3 mln zł.

Prawdopodobnie w sierpniu będzie (prawdopodobnie już ostatnia) możliwość składania wniosków na dotacje dla przetwórstwa, ale już tego dużego, maksymalna suma to do 10 mln, czyli 20 mln kosztów kwalifikowanych, z czego będzie 50% zwrotu kwoty realnie poniesionej.

VI Branżowe Spotkania Inauguracyjne Mleczarzy Lubelszczyzny

31 stycznia 2017 roku w siedzibie firmy MULTIVAC w Lublinie odbyły się VI Branżowe Spotkania Inauguracyjne Mleczarzy Lubelszczyzny.Zaproszeni goście – nie tylko z Lubelszczyzny, ale też z Podlasia i Wielkopolski – mieli możliwość zapoznania się z nowymi propozycjami firmy MULTIVAC. Obejrzeli przygotowany dla nich pokaz maszyn i urządzeń w linii do pakowania, ważenia i etykietowania firmy MULTIVAC. W tym roku przygotowany został zestaw maszyn do pakowania w tacki. Podczas pokazu zapakowany został, w technologii próżniowej, przygotowany wcześniej twaróg.

 

O „Funduszach Unijnych dla branży mleczarskiej” mówił Wiesław Wasilewski z firmy Big-Pol Sp. z o.o.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2017 roku - otwórz harmonogram
W obecnie dostępnych programach unijnych niewiele jest możliwości wsparcia działań promocyjnych i reklamowych. To jakże istotne zadanie dla prawidłowego funkcjonowania biznesu spożywczego traktowane jest raczej jako zadanie własne lub oparte na środkach krajowych. Dlatego też jedna z niewielu, ciekawych możliwości uzyskania wsparcia UE wymaga bliższego omówienia.

Dla kogo wsparcie?
Działanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach nowego PROW, pomimo dosyć zawiłego tytułu, jest chyba najbardziej atrakcyjnym środkiem wsparcia sprzedaży skierowanym do firm przetwórstwa spożywczego działających w formie spółdzielni lub grupie podmiotów (np. konsorcjum).

Euromlecz 2017 - Dotacje Unijne - aktualne możliwości


W dniach 3-6 stycznia 2017 roku, w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku, odbyła się Konferencja Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ 2017. Tematem tegorocznej konferencji były „Szanse i zagrożenia dla mleczarstwa w 2017 roku”. "Dotacje Unijne – aktualne możliwości” to temat wystąpienia Wiesława Wasilewskiego, prezesa Zarządu firmy BIG-POL Sp. z o.o.