PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

 


Nabór 2013
Miejsce realizacji inwestycji: Konin
Zakres: Gorzelnia z instalacjami do produkcji bioetanolu z surowców rolnych
Działanie: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.


Nabór 2013
Miejsce realizacji inwestycji: Kalisz
Zakres: Wyposażenie zakładu przetwórstwa mleka wraz z uruchomieniem magazynu wyrobów gotowych

 


Miejsce realizacji inwestycji: Włocławek

 


Nabór 2010
Miejsce realizacji inwestycji: Dionizów
Zakres: Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjnego oraz budynku gospodarczego na budynki produkcyjne wraz z wyposażeniem w urządzenia technologiczne, konfekcyjne i kontroli produkcji


Nabór 2010
Miejsce realizacji inwestycji: Kruki
Zakres: Uruchomienie zakładu przetwórstwa zbóż wraz z wyposażeniem technologicznym


Nabór 2010
Miejsce realizacji inwestycji: Przasnysz
Zakres: Zakup urządzeń technologicznych

 


Miejsce realizacji inwestycji: Czarnków