PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

 


Nabór 2011
Miejsce realizacji inwestycji: Stary Dzików
Zakres: Budowa budynku przetwórstwa owoców, budynku magazynu oraz kotłowni wraz z wyposażeniem w linię technologiczną do produkcji i zagęszczania soków.