PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje


Nabór 2010
Miejsce realizacji inwestycji: Inowrocław
Zakres: Wyposażenie zakładu w maszyny i urządzenia technologiczne