PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

 


Nabór 2013
Miejsce realizacji inwestycji: Stary Dzików
Zakres: Budowa budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji pelletu ze słomy wraz wyposażeniem technologicznym