PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje


Nabór 2013
Miejsce realizacji inwestycji: Koryciny
Zakres: Uruchomienie nowej tłoczni oleju spożywczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą