Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg

 Do 30 grudnia 2015 r. przetwórcy mleka oraz firmy, które zajmują się obrotem produktami mleczarskimi, będą mieli możliwość składania wniosków pomocowych w ramach nowego PROW 2014-2020 Działanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

Zgodnie z przewidywaniami zamiast uprościć i tak już dosyć skomplikowaną procedurę uzyskania dotacji, to wprost przeciwnie, na potencjalnych inwestorów czyha wiele pułapek, zmieniono wiele procedur oraz wyraźnie zaostrzono kryteria dostępu.

  1. Pierwszą nowością jest wyeliminowanie z możliwości uzyskania dotacji zakładów większych niż średnie (do 250 osób zatrudnienia i 50/43 mln euro obrotu). W ten sposób o pomoc nie może ubiegać się 26 największych zakładów mleczarskich, w tym także te, które niewiele przekroczyły ten próg. Do oceny czy inwestor należy do grupy MŚP bezwzględnie stosuje się zasady obliczeń wielkości przedsiębiorstwa – powiązania właścicielskie (NIEZALEŻNE/PARTNERSKIE/ZWIĄZANE) zgodnie z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE L 124 z 20 maja 2003 r., na podstawie których powiązania dotyczą nie tylko właścicieli, ale także zarządów firm, prokurentów, organów nadzorczych czy działalności na rynkach pokrewnych.
  2. Drugą nowością jest odmowa dotacji do budowy nowych zakładów dla 11 (z 25 PKD) branż, w tym przetwórstwa mleka i sprzedaży hurtowej artykułów nabiałowych. Ponieważ nadal nie opublikowano definicji agencyjnej „nowego zakładu” trudno na dzień dzisiejszy realnie ocenić, czy działanie inwestycyjne, polegające na budowie nowej hali lub uruchomienie nowej produkcji wyczerpuje zapisy Rozporządzenia. Pytania w biznesplanie o dotychczasowe zużycie wody czy energii elektrycznej niewiele wnoszą do sposobu kwalifikowalności wydatków.
  3. Kolejnym novum, a jednocześnie czynnikiem nastręczającym inwestorom problem z oceną dostępu do dotacji, jest zastosowanie oprócz minimalnych ekonomicznych wskaźników oceny dotychczasowej działalności (które nawet przy ich niespełnieniu NIE wykluczają inwestora) jest zastosowanie wskaźnika zastępowalności (efekt deadweigth). Pomimo że Agencja nie domaga się twardych wyliczeń tego wskaźnika, to istniejące algebraiczne metody obliczeń z łatwością zweryfikują deklaratywne zapisy np. o braku nadmiernych zapasów finansowych czy tworzeniu niestatutowych funduszy inwestycyjnych…
  4. Można obowiązujące kryteria dostępu do uzyskania wsparcia w tym rozdaniu przedstawić obrazowo poprzez diagram tzw. czworoboku dostępu;
  5. Pomimo trwającej w mleczarstwie recesji zaostrzono brzegowe wskaźniki ekonomiczne określające standing poszczególnych firm. Dla przetwórstwa mleka na niezmienionym poziomie w porównaniu z naborem z 2013 roku pozostały właściwie tylko dwa wskaźniki (ROS i ROA), a zdecydowanie podwyższono pozostałe (CR, QR, i ER).

Więcej: nowypm.pl